Allt du handlar i vår webshop stöder vårt sociala arbete. Här handlar du saker som blir till nytta för dig själv, men främst också för någon annan! Läs mer om våra projekt dit pengarna går!

Tillbaka

Sjung Språket ledarhandledning

250 kr

"Sjung språket" bygger på tron att sång och musik också har en pedagogisk kraft när det gäller att lära sig ett språk. I musiken finns rytmen, melodin och lusten. Att koppla sångvänliga melodier till viktiga ord är en inlärningsprocess som slår det mesta. Det är vår erfarenhet. Och en hel del forskning pekar åt det hållet.

Under flera år har Göteborgs Räddningsmission tillsammans med Svenska kyrkan i Bergsjön jobbat i den övertygelsen. Flera av de sånger som vuxit fram under tiden finns här. De flesta skrivna efter önskemål från lärare och pedagoger.

Materialet innehåller noter ackord ledarhandledning samt CD.

Läs gärna mer om projektet och lyssna på eller ladda ner sångerna på

http://sjungspraket.se